سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند، پیرِ زناکار، دولتمندِ ستمکار، فقیرِمتکبّر و گدای سِمِج را دشمن می دارد و پاداشِ بخشنده منّت گذار را از میان می برَد و متکبّرِ گستاخِ دروغگو را سخت دشمن می دارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
|| مدیریت || شناسنامه || پست الکترونیــک ||  RSS  ||
نگاه عاشق

شایان نجاتی :: پنج شنبه 89/10/2 ساعت 2:51 عصر

به من نگاه میــــکنی

دوباره زنده می شوم

از حس با تـــو بودنم

لبریز خنـده می شوم

به من نــگاه میــکنی

شبیه نــور مـی شوم

در سرزمینِ قلـب تو

زنده به گورمی شوم

به مــن نـگاه مـیکنی

بوسه جـوانه می زند

ساز دلم به شــوق تو

شور تـرانه مـی زند

.......................

به من نگاه میکنی

.......................

(شایان نجاتی)

تماس با من 09192313451


کلام مهربانی()

شعر عاشورایی سنگسری

شایان نجاتی :: چهارشنبه 89/9/24 ساعت 5:13 عصر

تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

دهه اول  محرم با  زمزمه "یاحسین" به عاشورا پیوند می خورد

 و درفصل آخر پاییز، خاطره پرپرشدن هفتاد و دو گل از بوستان

 ولایت و امامت، زنده می شود.

داغ است که بردل ها حکم می راند وسوگ است

که نگاه عاشقان را چون جامه عزاداران تیره می کند.

ایام سوگواری سالار شهیدان ابی‏عبدالله الحسین علیه‏السلام

 را به پیشگاه مقدس ولی عصر- عجل الله فرجه الشریف

و همه شیعیان جهان تسلیت می گویم.

شعر عاشورایی سنگسری

(1) 

آرو شونده حسین دشتی منا ره

قربونی دانـده ن اشـــتون خدا ره

نمونــه تا بمـــــونه دینــــی احمد

سر و ســرور ببو خلقـــی خدا ره

برای شنیدن صدا کلیک کنید

ترجمه فارسی

 

امروز حسیـــــن به دشت مــــــنا می رود

برای خدای خود قربـــانی خـــواهد داشت

او خود را فدا کرد تا دین احمد پایدار بماند

و ســـــرور و ســــالار خلـــــــق خدا شود

(2)

 

 

آرو شش موه سرباز شـونده میدون

بی شمشـــیر و زره وشون و تشون

عصایی موســـــــایی دشــــتی بلایه

شامی فرعونی کد هاکــــنده ویـرون

 

ترجمه فارسی

 

امروز سرباز شش ماهه به میدان می رود

بدون شمـــشیر و زره گــــــرسنه و تشنه

عصـــــــــای موســــی دشـــــت بلاســــــت

(که) خانه فرعون شام را ویران خواهد کرد

 

(3)

آرو زیـــنب درو شونـدا اسیری

ژیننونده یاد دیندا صبر و دلیری

یزیدی روژ س وابو نــی خطابم

کنــــــدا آزادگــــون ره ن امیری
 
 برای شنیدن صدا کلیک کنید

 

امـــروز زیـــــنب به اســــیری می رود

به زنان درس دلیری و صبر می آموزد

او با خطابه خود روز یزید را تیره کرد

بر آزادگـــان(جهان) ســــروری می کند

(4)

 

خرابی شام و شــــومی بـی ستاره

ک مظــلومه و ظـالم بــی شــــماره

یتیمی و یســـــــــیری و شــوی تار

ک طفل پینده چه جور طاقت بیاره

 

ترجمه فارسی

 

خرابه شام و شبی بی ستاره(تاریک)

یک مظلومه و تعداد بی شماری ظالم

یتیــــمی و اســـــیری و شــــــــب تار

یک طـــــفل چگونه باید طاقت بیاره؟

تمامی اشعار فوق از دوست گرامی حسین اقیان(چالژ) می باشد

با سپاس شایان نجاتی

فارسی


کلام مهربانی()

شعر دلبر جانان من

شایان نجاتی :: سه شنبه 89/9/16 ساعت 2:9 عصر

در تضمین شعر حافظ

دلبر جانان مـــــــن برده دل و جان من ))

((برده دل و جـــــــان من دلبر جانان  من

سرو خرامان مــــــن ســـــایه و ســـامان من

ســــــایه و سـامان من ســـرو خرامــــان من

گـــــردش دوران مـــــن ای مـــــــه تابان مــن

ای مـــــاه تابان مــــــــن گـــــردش دوران من

ای صبح رخشان من گشته شبم بــی سحر

گشته شبم بی سحر ای صبـــح رخشان من

لذت هــــــجران مــن شــــوق وصــــــالم ربود

شـــــوق وصـــــالم ربــــود لـــــذت هجران من

هیبت ایـــــــمان مـن کفــــر تــــو والاتر است

کـــــــفر تـــــو والاتر از هیــبت ایمــــــان مـــن

ای شه شــــــاهان مــــن راهب و خاقان من

راهب و خـــــــاقان من ای شــه شاهان من

بلبل خوش خوان من چالژ هم حیران توست

چالژ هم حیران توست بلبل خوش خوان من

شعر از دوست گرانقدر شاعر گرامی

حسین اقیان(چالژ


کلام مهربانی()

روح گل لاله

شایان نجاتی :: سه شنبه 89/9/2 ساعت 9:49 صبح

تو که نیســتی دلم سرده

تنـم از غصــه یـخ کرده

نگـاه کن زیـر پات اینبار

غرور و قلب یک مرده!

تــو ای روح گــــل لاله

تویی عطـــــر نفسهام و

میــــــون ایــن همه آدم

غریبم، بـــی تو تنهام و

به شوق دیــدن چشمات

هــزار آدیـنه تب کردم

همــه کـــارم شده گریه

بیادت روزو شب کردم

تو گفتــی با تو می مانم

هنـوزم با منــــی هرجا

نرفته عطـــرت از یادم

تو رو حس میکنم اینجا

(شایان نجاتی )

09192313451


کلام مهربانی()

شعر سنگسری(م دل ته ره ژننده)

شایان نجاتی :: چهارشنبه 89/8/12 ساعت 12:5 عصر

ته چـــــش خلی نجیبه

مـــــه دل تــــه ره ژننده

ته هر چی خوبی هاکه

مـــــه دل دلــــه موننده

خــــــدا زونده، ا زوندی

تــــــــو خـــــلی مربونه

تو اشته دشــــت مهره

تو با مـــــه همــــــزبونه

هررو ، همیشه هر جه

ته مــــــــونتظر مونندی

تمومی شـعری دل ده

فقط تـــــه ره خونندی

تو ایــــنده خـور برینده

ستـــــاره غنچه دینده

گلستون بـــونده دونیا

مه دلی غم جاشونده

معنی ترانه به فارسی

چشـــمت خیلــی نجیبه

دلـــم واســـــت مــــیزنه

تو هرچی خوبـــی کردی

توی دلــــم مـــی مـــونه

خدا میدونه، من میدونم

تـــــو خـــــیلی مهربونی

تو خــــودت دشت مهری

تــــو با مــــــن هم زبونی

هرروز، همیشه، هــرجا

منتظر تـــــو می مـــونم

تمـــــوم شـــــعر دلم رو

فقط واسه تو می خونم

تو میای آفـــتاب در میاد

ستــــــاره غنچه میکنه

گلستــــون میشه دنیا

غـــم همه از دلم میره

(شایان نجاتی)

 

این هم یه ترانه به گویش سنگسری

تقدیم به سنگسر و همه سنگسریها

گویش سنگسری یکی از گویش های اصیل ایرانی است

که با توجه به ساختمان دستوری و مشابهت واژگان و صرف افعال با زبان فارسی باستان قرابت نزدیکی دارد

.از این نظر ویژگیهای بازمانده از زبان فارسی باستان دراین گویش از جمله ویژگیهای دستوری در فعلها، وندها،ضمیرها،قیدها،ترکیبات و تشبیهات و..

.می تواند بخش های تاریکی از سیر تحول و تطور زبان فارسی را بازنمایاند

. یافت که این امر حکایت از اصالت تردید ناپذیر این گویش و دیرینگی آن دارد

این گویش علی رغم سیر تحول و تطور زبان فارسی و ورود واژه های عربی،انگلیسی ونیزمجاورت با گویش های دیگر وگسترش وسایل ارتباط جمعی

هنوز اصالت خود را حفظ کرده است و واژه هایی زیادی از این گویش می تواند جایگزین مناسبی برای کلمات خارجی بوده

و در این راستا در غنای زبان فارسی نقش موثری داشته باشد

 


همچنین بسیاری ازواژه های سنگسری و یا ریشه آن را می توان در زبان فارسی باستان،زبان اوستایی و زبان های پهلوی اشکانی و...

 


کلام مهربانی()

دو مسافر

شایان نجاتی :: یکشنبه 89/6/14 ساعت 11:49 صبح

مـــا دو تا مســـافریم

تـــــوی راه زنـــدگــی

قلبامون شبـــیه هــم

پر از عشق و سادگی

تو مسیــر این ســـفر

پــــره از گلهــای یاس

تـــن پاک گــــل سرخ

بوسه گــاه ما دوتاس

کوله بارم همه عشق

کوله بارت همه عشق

این سفـــر تموم بشه

دو تایی میریم بهشت

..........................

(شایان نجاتی)

تماس با شاعر

09192313451


کلام مهربانی()

ترانه خواب 2

شایان نجاتی :: شنبه 89/4/26 ساعت 12:56 صبح

به امــــید تــــو رو دیــدن

چشــام رو هــم میذارم

واســـــه دیدنت تــو رویا

اشــک دلتنگــی میبارم

آرزومــــــه کـــه دوبـــاره

پا بــــذاری تـــوی خوابم

بگـــم آی عـــروس قصه

تـــو فقط بشـــی جوابم

از تو آســمون چشمات

بریزی واســـم ســـتاره

بشــم آســــمونی از تو

بگیـــــرم عــمری دوباره

بخونی واســم تو خوابم

قصــه مجــــنون و لیلی

من بگـــم واست عزیزم

تــــو بگــی البته خیلی!

چی میشه واسم بیاری

یه بغــــــل گـــل شقایق

یه ســــبد گـــــل محبت

تا بدونم شـــدی عاشق

(شایان نجاتی)

تماس با شاعر

09192313451

 

 


کلام مهربانی()

<      1   2   3   4   5   >>   >
درباره من !
شایان نجاتی
شایان نجاتی(ترانه سُرا) هستم در هشتمین روز پاییز(مهر) در ایران، استان سمنان شهرستان مهدیشهر (سنگسر) به دنیا آمدم اینجا که رسیدی احساس غریبی مکن این کلبه آبی تعلق به تو دارد من دوست دارم لحظات احساسی و خلوتهای زیبای لحظات مهربانی را با شما مردم خوب وطنم ایران تقسیم کنم! من همیشه سعی میکنم با زبانی ساده با نسل جوان ارتباط برقرار کنم و خیلی خودمونی و دوستانه حرفای دلم که گاهی شکل ترانه میگیرند را با همه شما خوبان تقسیم کنم. و از نقدها، نظرات و پیشنهادات شما عزیزان صمیمانه استقبال می کنم. تمام اشعار و ترانه های شعر و احساس دلنوشته هایی است از شایان امید است مورد توجه قرار بگیرد... هر گونه کپی برداری از ترانه های این تارنما بدون کسب اجازه از نویسنده دور از شان انسانی می باشد.. قدم رنجه نگاهتان به آذینی از بنفشه های سپاس .. ارتباط با شایان نجاتی: nejati.shayan@gmail.com
لینک به من !

شایان نجاتی - شعر و احساس

بازدید
مجموع بازدیدها: 1679540 بازدید

امروز: 72 بازدید

دیروز: 180 بازدید

لینک روز
سهراب سپهری [1403]
[آرشیو(1)]


لینک دوستان
سهم من از عشق(لیلا ناصری)
شایان و خاطراتش
برای مهدیشهر
شعرمعاصرِ ، ماریا 10
سنگسر وطن من است
بهار چابوک
پسر چوپان
فرح منصوری(ترانه سرا)
غزلواره های نگاه
دل نوشته های یک معلم مهدیشهری
جوشش (سعید رزمجو)
آ ه را ه
دور تر از خودم(اکبر فرهادی)
زمزمه ای اندر سراب
نوین سیستم*کامپیوتر
هیئت کهف العباس مهدیشهر
حقوق خانواده و قانون
هوای تازه بدون رنگ کهنگی
مهتاب(امیر رزمجو)
نسیم سنگسر
قالب های پارسی بلاگ
شعر خوبان
ترانه های رضا راد
شعر فرانو
سنگسر.آی آر
مهشاد عرب ترانه سرا
شعر نو
ماه من
زنی از تاریخ(حورا برهما)
آوای دل
امید محمودی(خواننده)
صحرا (شاعر سنگسری)
مهدیشهر 20:30
سایت رسمی علی حسن پور

لوگوی دوستانآرشیو


فروردین 84
اردیبهشت84
خرداد84
تیر 84
مرداد84
شهریور84
مهر 84
آبان84
آذر84
دی84
بهمن84
اسفند84
فروردین 85
اردیبهشت85
خرداد85
تیر 85
مرداد85
شهریور85
مهر85
آبان85
آذر85
دی85
بهمن85
اسفند 85
اردیبهشت86
خرداد86
تیر86
مرداد٨٦
شهریور86
مهر86
آبان86
آذر86
دی86
بهمن86
اسفند86
فروردین87
اردیبهشت 1387
تیر 1387
مرداد 1387
مهر 1387
آبان 1387
آذر 1387
بهمن 1387
فروردین 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 88
دی 88
فروردین 89
اردیبهشت 89
خرداد 89
تیر 89
شهریور 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
مهر 90
شهریور 90
آبان 90
بهمن 90

یاهوی من

یاهو-یاهو-وبلاگ

جستجوامشترک شوید

 


آمار ویژه

Stats Maker

وبلاگ-پیج رنک گوگل-http://7aseman.ir